Menu

A+ A A-


Referart Generalforsamlig 2023

Referat fra

Ordinær Generalforsamling Galloway Foreningen Danmark.

Søndag d .5/3-2023, kl. 10.00.

                                  Dagsorden iflg. vedtægter.

 1. 1.     Valg af stemmetæller. Hans Poulsen og Frue
 2. 2.     Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Dan Mortensen. Vedtaget
  indkaldelsen er udsendt til tiden
 3. 3.     Formandens beretning, v/ Gert Dalbjerg.
  Gert fortæller at vi nu er over 100 medlemmer og at denne generalforsamling er den med flest deltager i foreningens tid.
  foreningen har en sund økonomi med ca. 160000 kr. i kassen.
  Dyrskuer i 2022 har haft mange deltagere og flere på vej.
  klargøringsdag  på Sjælland ved Gert vil blive afholdt snarest, Klargøringsdag i Jylland ved Mirjam Bertelsen er bestemt til den 22/4-23.
  Galloway kvæg far fremgang i Danmark.
  slagtepriser har været helt fantastiske i 2022 og priser fremmer salg af avls dyr, også udlandet ser danske Galloway.
  Gert vil gerne have flere besætningsbesøg i 2023 og hjælp til nye avlere.
  pfas har været et stort emne men staten har ingen plan for hvad der skal ske med dyrene, ingen plan for konsekvensen, de har oprettet en hotline hvor landmænd med dyr der har gået på arealer kan blive registreret og dyrene skal have taget blodprøver for at finde svar, trods de mange ubesvaret spørgsmål sætter naturstyrelsen arealer med pfas i udbud igen, hvilket er uhørt.
  Vi skal stå sammen imod aktivister, og sørge for at oplyse og være i dialog på et fagligt plan så der ikke bliver mudderkastning.
  Nye tiltag: ungdomsafdeling.
  Aktiviteter: sommerudflugt, klargøring dag v/Mirjam og en ved Gert.
  Møder med kvægdommer. Evt.: Kåringsdag ikke fastlagt
  nyt dyrskue på Sjælland.
   
  spørgsmål/meninger
  en mener pfas arealer skal stadig afgræsset, så lad dyrene blive på arealer og få staten til at give mere støtte da de ikke må bruges til konsum.
  en forslår at stude nogle af de dyr der ikke kan bruges og så sætte dem ud.
  En påpeger at dyreværnsloven siger: du må ikke udsætte dyr for lidelse eller foder dem med forurenet foder. §2-3
  Jørgen: som bestyrelsesmedlem mener jeg ikke at vi skal avle dyr der er mærket fra fødsel til at ende på Daka.
  en forespørger på om der er nyt om co2 afgift, Gert svare den stadig ikke fastsat.
 4. 4.     Udvalgs beretninger:
  1. Avlsudvalg, v/ Gert Dalbjerg.
   ændringer på standarder
   lige ryg og under linje kompakt og pænt haleparti, og størrelse er vigtig at holde fast i.
   ny farve er godkendt den hedder Rigget
  2. Dansk kødkvæg Repræsentant skab (Fællesudvalget) v/ Gert Dalbjerg.
   fællesudvalg Gert er valgt til 1 sup.
   dansk kødkvæg er svære at få i gang, der sker ikke meget men Gert vil blive ved at presse på
  3. Naturpleje udvalget v/ Gert Dalbjerg.
   der er åbnet en dør med nye tilskud, han opfordre til at få hjælp af konsulent, det er umuligt at finde ud af.
   der er flere der kæmper med at dyrene ikke får ro til deres kalve og derfor opgiver dem.
  4. Dyrskueudvalget v/ Mirjam Bertelsen
   Hun glæder sig over fremgangen ved dyrskuer og ser frem til 2023
   Vi har fået kontakt med en skole for børn med særlige behov som selv har fået Galloway og gerne vil udstille i 2023, det er et spændene projekt at være med i.
   der er lavet regler for Galloway og inddeling af hold til dyrskuer.
   derudover er der nye regler for bånd på Skuer
   vi har fået lavet en aftale med broderi om vores nye uniform til dyrskuer som vil være sorte bukser, sort skjorte, sort jakke og hvid slips. Der vil være mulighed for at få eget gårdnavn/besætningsnavn på ryg og eget navn på front.
  5. Pr udvalg, tøjsalg, Mirjam Bertelsen
   Vi forsøger at være mere synlige både på FB og på dyrskuer så folk kan vide mere om Galloway.
   der bliver trykt nye t-shirts til salg
  6. Kød og afsætning, v / Gert Dalbjerg.
   kødpriser er høje
   der er stadig vigtig vi alle sørger for kåring, fødsels-200-365 dags vægt og få registreret fædre.
  7. Hjemmeside/ Facebook. v/ Mirjam Bertelsen.
   Ungdomsafdeling er komme på Facebook og deres første arr. Bliver efter klargøringsdag ved Mirjam. De børn/unge der ikke har FB kan forældre melde dem ind og få info på mail.
   Hjemmesiden vil blive opdateret her i foråret så den står skarp og beskrivelser kommer til være forståelig for alle.
   Salg af dyr bedes ligges både på Facebook og hjemmesiden da nogen ikke har FB, Beskrivelse, billeder, kontakt oplysninger og stamtavle kan sendes til Mirjam så kommer de på Hjemmesiden
  8. Fremlæggelse af regnskab 2022, samt gennemgang af budget 2023 v/ Dan Mortensen
   godkendt. Dan glæder sig over posten dyrskuer vokser da det viser vi kommer ud med dyr og skuer er et godt udstillingsvindue

  5. Fremlæggelse af regnskab 2022, samt gennemgang af budget 2023 v/ Dan Mortensen
  godkendt. Dan glæder sig over posten dyrskuer vokser da det viser vi kommer ud med dyr og skuer er et godt udstillingsvindue

  6.Behandling af indkommende forslag, Ingen.

  7.Fastsættelse af næste års kontingent.

  A medlemmer 800,00kr

  B Medlemmer 400,00kr

   Ungdoms medlemmer u/ 18 år/ uden stemmeret   Gratis.

  Ungdoms medlemmer over 18 år, med stemmeret, min B medlem.

  • Ønsker man kvæg blade, A medlemskab

  Bestyrelsen foreslår uændret.
  godkendt

       8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  Der er 3 bestyrelse medlemmer på valg:

  Niels Arne Nielsen, ønsker genvalg.

  Mirjam Bertelsen, ønsker genvalg.

  Jørgen Nielsen, ønsker genvalg.

   

  Suppleanter:

  1/ Anders Dalbjerg ønsker genvalg.

  2/ Hans Chr. Olesen ønsker genvalg.
  genvalgt alle sammen

   

  9.Valg af Revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jytte Schaldemose.
              vedtaget.

  10. evt.
             25 års jubilar får en jakke med logo i sølv som tak for medlemskab
  forslag:
  Der er forslag om at lade medlemmer deltage i nogle af udvalgene så det ikke kun er bestyrelsen der sidder med dem.
  der er ønsker om mere faglig indspark, lære mere om avl ”hvordan er mine dyr”
  mere samarbejde om avl
  Vi skal lave godt kød og brand det som godt naturkød
  fælles indsats for at få lavere leje
  besøg af dem der underviser konsulenter
  kåring.
  ændre generalforsamling så der er et fagligt oplæg og så droppe besætningsbesøg.
  Dommer fra Scotland -2024  da vi har 30 års jubilæum.
  oplysning:
  om dyrskue, veterinær arbejder på vi ikke krydser broen pga. smittefare.
  kåring på hjemmesiden

Log Ind eller Registrer