Menu

A+ A A-


Referart Generalforsamlig

Referat fra ordinær Generalforsamling Galloway foreningen Danmark

Lørdag 26/3-2022 På
Blommenslyst kro
Middelfartvej 420
5491 Blommenslyst

Dagsorden iflg. Vedtægterne
1.Valg af stemme tæller.

Hans Poulsen

2. Valg af dirigent, Bestyrelsen foreslår Dan Mortensen.

Vedtaget

3. Formandens beretning, v/ Gert Dalbjerg.

Gert fortæller at han synes det går godt i foreningen.
Vi har lige knap 100 medlemmer og en god økonomi.
Vi har mange nye tiltag og aktiviteter
hjemmesiden er ved at være opdateret.
Vi har åbnet medlemsliste for at nye købere nemmere kan finde Avlere
Vi opfordre til at der ved udstillinger sendes billeder af jeres dyr og beskrivelse til hjemmesiden så vi kan vise hvad der sker i foreningen.
Husk når i sender billeder har i også givet samtykke til brug på hjemmesiden.
Krigen i Rusland har også ramt os da vi ser prisstigninger på foder og sæd. Der er sæd der er blevet låst på grænsen til Rusland som der mistes penge på.
Foder priser stiger men det gør kødpriser også så det er positivt at vi bliver værdsat for vores dyr til slagt.
Hvis vi sælger dyr til økolog skal det kontrolleres og det kan kun ind gå i besætningen hvis det gir mening i avlen.
Co2 debatteres meget men der mangler beregninger for hvor meget co2 kvæg indtager når de æder, det vil vi gerne have fokus på.
Vi har den seneste tid heldigvis ikke hørt meget om sager om dyremishandling.
Fremtiden: Der er advarselslamper der lyser da avlen giver alt for store kalve, der er for mange alt for store tyre der koster kviernes eller kalvenes liv, vi skal tilbage til gode type dyr og følge avlsmål, følge retningslinjerne på hjemmesiden.
Når vi sælger avlsdyr så sørg for gode råd og at købere kan komme tilbage og få råd og vejledning, og få nye køber med ind i foreningen.
Der er nye medicinregler vi skal være opmærksom på.
Der bliver oprettet mange græsnings laug, hjælp dem i gang og bak op om dem de er vigtige.
Der er mange gode gårdbutikker rundt om i landet, dem skal vi også støtte og samarbejde med.
Aktiviteter: Klargøringsdage og Besætningsbesøg skal der være mere af. seminar om stamtavler og regler ved dyrskuer skal vi også prøve at få på benene. Vi skal ud og møde de nye medlemmer. Sommer udflugt, bliver en tur til Randers.
Nationalparker: vi skal vise og fortælle folk at vi ikke behandler dyr dårligt og det ikke er nationalparker, mange der går ture på vores græsningsområder har mange spørgsmål og vi skal sørge for at svare dem så vi ikke bliver sammenlignet.
Vi skal hjælpe hinanden og de nye med at være klar når vi får kontrol, så der ikke sker fejl
Generelt gør vi et godt fodarbejde, og prøver at følge med og oplyse medlemmer om relevante nyheder

Spørgsmål til beretningen:

Ved afgræsning skal vi gøre opmærksom på at fugle ikke er nok i der skal også dyr til at holde beplantningen, Gert opfordre til samarbejde med biologerne
Der ytres håb om at Gert får vækket dansk kødkvæg, da de mest arbejder for de store racer.
DC har lavet nyt koncept, og det er bare kun for store racer, Gert nævner at der er ændret lidt på kg intervallerne.
Dem der har naturpleje er også udstillings vindue for racen, Gert opfordre til at man sørger for at oplyse folk om racen i Naturplejen
Oplysning: vedr. skydning på marken, kommer der en ny bekendtgørelser fra ministeriet.
p-fos har været et problem på nogle områder, hvilket vi skal være opmærksom på.
Forslag til nye medlemmer får et år gratis, Gert afviser da men som medlem får alle arrangementer Gratis og det er der ikke andre foreninger der gør.

4.Udvalgs beretninger

a. Avls udvalg, v/ Gert Dalbjerg.
han fortæller om for store tyre i England på 1500 kg, ønsker man så store dyr bør man måske overveje Angus, vi skal holde avlsmål.
Det er vigtigt at vi vejer kalvene, og få kåret vores dyr
Vi skal kun sælge raske og velskabte dyr
vi har Stabil sædslag
Efter Corona er der større efterspørgsel på eksport, import er lig nul

b. Dansk kødkvægs Repræsentantskab (fællesudvalget) v/ Gert Dalbjerg.
VI har fået lavere vægtgrænse ved slagtning.
ammekos præmier, der har de sovet lidt i timen, da ammekos præmierne der skulle gå til kødkvæg er blevet lagt over til malkekøerne, det skal vi have lavet om på
naturkød ved DC og deres hjerteordning er mere ord end det er fakta. Deres koncept
ekskludere de 3 små racer.
Næste møde er i april og møde 2-3 maj kongres i Herning. (se aktiviteter ved kødkvæg)

c. Naturpleje udvalget, v/ Anders Dalbjerg
Flere og flere naturplejere, husk vi er ambassadører der skal gives svar til alle der spørger vi skal oplyse om hvad det er vi gør og at vores dyr er skabt til at gå derude og at de ikke lider.
Præmier på naturpleje, er noget vi vil prøve at finde oplysninger om og få det på hjemmesiden og hvordan man ansøger.

d. Dyrskue udvalget v/ Allan Mikkelsen.
Der bliver afholdt klargøringsdag
Der kommer flere Galloway på skuerne i år.

e. Pr udvalget, Niels Arne Nielsen.
salg af tøj, nye brochurer

f. Kød og Afsætning, v/ Gert Dalbjerg.
Slagtepriser, naturkød, hjertekoncept (tidligere beskrevet)
gårdbutikker er tema i næste blad, Gert har besøgt en.
på ROS dyrskue griller man forskellige racer til smagsprøver, det er et forslag til andre dyrskuer
Slagtepræmier - nye kvie regler

g. Hjemme side/ Facebook. v/ Mirjam Bertelsen.
har forsøgt at opdatere hjemmesiden og holde jer opdateret, giv mig endelig nyheder eller rettelser.
5. Fremlæggelse af Regnskab 2021, samt gennemgang af budget 2022, v/ Dan Mortensen.
gennemgået og godkendt uden kommentar.

6. Behandling af indkommende forslag, (ingen)

7. Fastsættelse af næste års kontingent. a- Medlemmer 800,00kr b- medlemmer 400,00kr Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

8.Valg af bestyrelse medlemmer og suppleanter. Der er 3 bestyrelse medlemmer på valg:
Gert Dalbjerg ønsker genvalg Dan Mortensen ønsker genvalg Allan Mikkelsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler som nyt Bestyrelse medlem Alexander Brandt Strøvej 75 3320 Skævinge. Suppleanter: 1/ Anders Dalbjerg ønsker genvalg 2/ Hans Chr. Olsen ønsker genvalg

ingen valg. Alle genvalgt og Alexander kommer ind

9.Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jytte Schaldemose.
Genvalgt uden kommentar.

10. Evt.
ingen ting

 

Jørgen fortæller lidt om hvad vi skal ud og se hos ham

Han har kvægbrug med 300 malkekøer (Holstein) ha levere 8,5 t mælk om dagen
derudover levere han eksport kvier.
slagtekvæg kommer til Horsens eksport
Han har 5 ansatte 4 litauer og 1 romaner.

Galloway

16 kvæg plus opdræt Satser på kælvning i vinterhalvåret.
det seneste år har han haft uheld med 3 kvier, 1 med kejsersnit og 2 nødslagtning pga. for stor tyr

Tak for et godt møde
Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Log Ind eller Registrer