Menu

A+ A A-


Referat ordinær generalforsamling 04-09-2021

 

Ordinær Generalforsamling Galloway foreningen Danmark.

Lørdag 4/9-2021 kl, 9,00

Skodborg Vester kro

Skodborgvestergade 32

6630 Rødding

22119294

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Dagsorden ifgl vedtægterne.

 

1. Valg af stemme tæller. Hans Poulsen og Hustru

 

2. Valg af dirigent. Foreslår Dan Mortensen. Det er ved taget at Dan styre slagets gang.

 

3. Formandens beretning, v/ Gert Dalbjerg

Generalforsamlingen har været udskudt grundet Coruna, nu lykkedes det endelig.

Galloway er i fremdrift særligt ang. Naturpleje. Folk er spørgende når der tales naturpleje, efter historien fra Mols Bjerge.

Salg af dyr på hjemmemarkedet går godt. Ønsker mere eksport. Generelt positivt. Slagtepriserne for tiden er ikke for godt for tiden.

 

Salg af sæd på hjemmemarkedet går ok. I fremdrift. Der er også lidt eksport af sæd. Nye blodlinjer sker ved sæd og embryoner. Søg gode stærke typer.

 

Formanden har bekymringer i forhold til regeringens udspil ang. reduktion af CO2. m.m.

Der har været lidt dyreværnssager oppe at vende i løbet af året. Dette tager vi afstand fra.

 

Det er kommet gang i dyrskuerne i år, fantastisk.

Bestyrelsen giver præmier til udstillere af Galloway. Hjælp med til at bakke op om landets små dyrskuer så de ikke forsvinder. Vis jeres dyr frem.

 

Danish Crown har lavet et koncept Naturkød. De ønsker jævn leverance. Vores avlere har ikke det ønskede antal dyr. Det særlige et de har lavet vægtklasser hvor vores race har svært ved at være med. Ved behandling med ormekur skal dyrene 6 uger på stald, det er ikke mulige for vores race. Dette er ikke tilfredsstillende.

 

Foreningen har ca. 90 medlemmer hvilket er godt. Corona har sat mange spor, vi håber på det bliver godt fremadrettet.

Økonomien ligger jævnt på ca. 100.000 kr.

Fremtidsplaner: Møder med de nye medlemmer. Hjælpe nye med opstart i dyrskuer. Når avlere sælger dyr, så opfordre dem til medlemskab og deltagelse i dyrskuer.

Få sat nogle tal på racerne i jeres besætninger, det er godt for racen, få gang i kåring af jeres dyr.

Fremtiden ser lys ud for Galloway. Fremdriften går i god hast, men ikke for hurtigt.

Der er opbakning til at få sat mere skub i det med at tage hånd om nye avlere. De skal kunne se hjælpen på hjemmesiden.

Kurt M vil også gerne hjælpe nye medlemmer.

Snak om bånd til dyr på dyrskuer.

Hjemmesiden virker forældet.

Ros for at foreningen støtter præmiering ved dyrskuer.

Der er et problem ved naturplejere med kvæg, med løse hunde skaber problemer. Søg hjælp hos Kommunen og politiet så folk får snor på deres hunde.

 

4. Udvalgs beretninger

Avlsudvalget, v/ Gert Dalbjerg:

Kåringer, dyrskue, blodlinjer til at udvikle avlen. Handel med sæd er foreningen ikke startet op på, som store foreninger. Derfor er der kun salg på privat basis. Yderligere fra beretningen.

 

Dansk kødkvægs repræsentantskab (fællesudvalget) Gert Dalbjerg:

Bladet Dansk kvæg er et nyt tiltag, at være med i dette blad, det støtter vi op om i foreningen. Foreningsbladet koster ca. 14.000 kr. om året og Kødkvægsbladet koster ca. 4000 så der er en stor forskel i pris. 
Sagen med Danish Crowns nye koncept.

 

 

Naturpleje udvalget, v/ Hans Christian:

Racen er meget eftertragtet. Ved leje af jord ved Naturstyrelsen skal man passe på ikke at komme i klemme. Vær obs. På tilskuddet. Emnet med afskydning af dyr har været et stort emne i årets gang, der arbejdes fortsat på emnet regeringsmæssigt.

 

Dyrskueudvalget, Allan Mikkelsen:

Vi skal kigge frem, og håbe på at der kommer gang i dyrskuerne fremadrettet. Landsskue og Agromek ser vi frem til.

 

pr udvalget Niels Arne:

Pr udvalget, der er tøjsalg og brochure samt banner Niels Arne står for tøjsalg.

 

kød og afsætning. Gert Dalbjerg: Det er sagt i Beretningen m.m.

 

Hjemmeside / Facebook. Gert Dalbjerg:

Der er tiltag på vej. Der vil blive lagt vægt på hjemmesiden så den bliver up to date fremadrettet. Kommet synligt tøjsalg, inddragelse af nye medlemmer, oplysninger med bånd og præmier til dyrskuet, billeder fra dyrskuer og andre sammenkomster

 

5. Fremlæggelse af års regnskab 2020, samt gennemgang af budget 2021, v/ Dan

Mortensen.

Dan gennemgår regnskabet se evt. kopi. Indestående på 112.000 kr.

Ingen kommentar.

 

6. Behandling af indkommende forslag, (ingen)

 

7. Fastsættelse af næste års kontingent.

a- Medlemmer 800,00kr

b- Medlemmer 400,00kr

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
(ingen kommentar)

 

 

8. Valg af bestyrelse medlemmer og suppleanter.

 

Der er 3 bestyrelse medlemmer på valg:

Klaus Ingvartsen, ønsker ikke genvalg.

Jørgen Nielsen, ønsker genvalg: Er genvalgt

Niels Arne, ønsker genvalg: Er genvalgt

Mirjam Bertelsen er nyvalgt i stedet for Klaus.

 

Suppleant.

Hans Christian Olesen, modtager genvalg: Er genvalgt. Er anden-suppleant.

Anders Dalbjerg unge mand er valgt som Suppleant. Er første-suppleant.

 

9. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af, Jytte Schaldemose.

Dette er vi glade for.

 

10. evt.

Sæt skub i erfamøderne eller lign.

Engagere nystartede i avl og dyrskuer.

 

Gert Dalbjerg

Formand.

Log Ind eller Registrer