Menu

A+ A A-


Ordinær General forsamling Galloway foreningen Danmark

D. 26/7-2020 kl 10,00 på
Gyrstinge skovkro
Gyrstingeskovhuse 33
4173 Fjenneslev
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgsberetninger.
a. Avlsudvalget. Gert Dalbjerg
b. Dans kødkvægs Repræsentantskab, (fælleudvalget), Gert Dalbjerg
c. Natur pleje udvalget, Gert Dalbjerg.
d. Dyreskue udvalget, Allan Mikkelsen.
e. Pr- udvalget, Niels Arne
f. Kød og afsætning, Gert Dalbjerg
g. Hjemme side/ Facebook, Gert Dalbjerg.
4.Fremlæggelse af årsregnskabet 2019 til godkendelse v/ Dan Mortensen.
Herunder også gennemgang af budget for 2020.
5. Behandling af indkommende forslag, Ingen.
6. Fastsættelse af næste års kontingent,
A medlemskab uændret 800,00kr
B medlemskab foreslår bestyrelsen , hæves til 400,00 kr, fra i dag 250,00kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der er 3 bestyrelse medlemmer på valg, Dan Mortensen, Allan Mikkelsen, Gert Dalbjerg, Alle modtager genvalg.
Suppleant, Hans chr Olesen, modtager genvalg.
8. Valg af Revisor.
9. evt.

Log Ind eller Registrer