Menu

A+ A A-


Nyhedsbrev nr 4 Dansk Kødkvæg

Nyt fra Dansk Kødkvæg
Af Søren Grunnet, næstformand Dansk Kødkvæg
Dansk Kødkvæg afholdte årsmøde mandag den 25. februar i forbindelse med Kvægkongressen i Herning. Det var flot fremmøde og en god debat.
Formand for Dansk Kødkvæg Per Laursen aflagde beretning om det politiske arbejde samt oriente-ring om aktiviteter det kommende år.
Der var efterfølgende en god debat om bl.a. ude-gående dyr.
Den nye konsulent Søren Kørup Christensen blev præsenteret. Vi byder Søren velkommen i Dansk Kødkvæg og glæder os til samarbejdet.
Indlægget blev sluttet af med kåring af årets av-ler. Der var 4 nomineret fra raceforeningerne:
• Anni Assenbjerg, Skotsk Højlandskvæg
• Ove Engbjerg, Hereford
• Pallas Charolais, Charolais
• Søren Hedegaard Jensen, Limousine
I et skarpt felt af 4 erfarne og dedikerede kød-kvægsavlere og deres familier tilfaldt hæderen som Årets Avler Pallas Charolais – et stort tillykke til Kirsten og Claus Christensen.
Derefter var der et spændende indlæg fra for-manden fra Landbrug & Fødevarer, Kvæg Chri-stian Lund og sektordirektør Ida Storm, Landbrug & Fødevarer, Kvæg om, hvordan Landbrug & Fø-devarer, Kvæg arbejder for landmænd med kød-kvæg.
Aftenen blev sluttet af med interessante indlæg af dyrlæge Erik Rattenborg, SEGES om import af kvæg og af konsulent Ann M. Sørensen, SEGES om den nye testmetode SNP til forældrebestem-melse
Årsstatistikken kan ses på
http://www.danskkoedkvaeg.dk/forside/nyhe-der/årsstatistik-2018/
Af Jaap Boes, afdelingsleder Kødproduktion, SE-GES HusdyrInnovation
SEGES har fundet Jørgen Skov Nielsens afløser for kødkvægsområdet. Det er Søren Kørup Christen-sen, som har arbejdet som afkomsinspektør for SEGES’ avlsafdeling i en del år. Søren blev præ-senteret som ny kødkvægskonsulent på Dansk Kødkvægs årsmøde i Herning i mandags.
Søren bor i Himmerland med sin kone, dyrlæge Ninna Westphael, hvor de har en lille hobbybe-sætning af Limousine kvæg. Søren har i en del år fungeret som dommer på forskellige dyrskuer og udstillinger og har et stort netværk indenfor kvægbruget.
Primære opgave for Sø-ren bliver at servicere Dansk Kødkvægs besty-relse med de opgaver, som Jørgen Skov Niel-sen har varetaget indtil 31.12.2018. Derudover er det planen, at han skal løse en række op-gaver for Limousinefor-eningen og Herefordfo-reningens avlsudvalg.
NYHEDSBREV NYHEDSBREV
Søren vil arbejde skiftevis på SEGES og hjemmefra
og sideløbende stadig passe sit arbejde som afkomsinspektør.
Søren kan træffes på tlf.
8740 5263 / 4030 0252 og mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Else-Marie Pedersen fortsætter sit arbejde for
Dansk Kødkvæg og kan træffes på tlf. 8740 5299
og mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Log Ind eller Registrer