Menu

A+ A A-


Nyhedsbrev Dansk Kødkvæg nr. 5 -2018

 

Dyrskuer 2018

Oversigt over dyrskuerne i Danmark findes på Landbrugsinfo:

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/Dyrskueliste-danmark.aspx

Udstillingsregler
Se gældende regler

 

 Nyt fra Dansk Kødkvæg

 Søren Grunnet, næstformand i Dansk Kødkvæg

 

19. april var der repræsentantskabsmøde i Dansk Kødkvæg. Her er overskrifter fra mødets beretninger og orienteringspunkter:

 

Dansk Kødkvæg, v/ formand Per Laursen

 

Ny bekendtgørelse om Salmonella

•    Særregel for kødkvægsbesætninger

 

Import af kvæg

•    Dele af branchen ønsker begrænsninger i import af levende kvæg

 

Ny forældreskabsbestemmelse

•    Ny teknik skal indkøres

•    Nye medarbejdere skal oplæres

 

Kødkvægets Dag

•    Repræsentantskabet har besluttet, at der ikke skal være fælles åbent hus

 

Information

•    Nyhedsbrevet er opprioriteret

•    Nyt redaktionsudvalg

•    Mere nyt fra Dansk Kødkvæg, mere politik og mindre fagligt

•    Kommer hver måned

•    Er fortsat gratis

 

•    Distribueres elektronisk

•    Raceforeninger og regioner opfordres til at udbrede kendskabet

 

Udegående dyr

•    Myndighedernes kontrol, er en udfordring for de besætninger, som har udegående dyr i vinterperioden

•    Forum for Kødkvæg og Naturpleje har fat i sagen

 

Højere kødpriser

•    Er stadig et prioriteret område

 

Ulve i Danmark

 • Dansk Kødkvæg arbejder sammen med LF og SEGES om sagen

 

Aktuelle indsatsområder i Avlsforum

 • Indberetning af kalvefar
 • Indberetning af løbninger
 • Indberetning af vejninger
 • Flere insemineringer
 • Godkendte avlsbesætninger
 • Indekser for udenlandske tyre

 

Orientering fra kvægavlsforeningen Viking v/Henning Have, fmd. for VD kødraceudvalget

 

VikingGenetics

 • Aftaler på plads om distribution, sædtapning etc.
 • Byggeri af hovedkontor skrider planmæssigt frem
  • VikingNyt. Ændringer og mere anvendelse af digitale medier
  • Husk at bestille sæd i god tid før anvendelse
  • Medlemsmøder/områdemøder?
  • Hvad går medlemskontingentet til?
  • Valgbarhed og valgret i forhold til omsætning

 

VikingDanmark

 

Aktuelt fra Landsskuet/Kødkvægsskuet v/Søren Grunnet, næstformand i Dansk Kødkvæg og medlem af Landsskuets forretningsudvalg

 

Landsskuet

Tilmeldingsfrist til Landsskuet er 28. maj, der er uændret tilmeldingsgebyr.

Raceforeningerne inviteres til planlægningsmøde 6. juni kl. 17.00. Der skal ikke tages Salmonella prøver af enkeltdyr i kødkvægsbesætninger.

Igen i år kan man komme med dyr allerede tirsdag aften. Man forventer, at politiet er tilstede, når dyrene køres til skuet.

 

Kødkvægsskuet

Holdes torsdag og fredag den 29. og 30. november.

 


Aktuelt fra Forum for Kødkvæg og Naturpleje v/Vagn Hansen medlem af Dansk Kødkvægs bestyrelse og Forum for Kødkvæg og Naturpleje

 

Problematikker om udegående dyr er behandlet. Der er sendt fem spørgsmål om emnet til Det veterinære Sundhedsråd. Der er nu rykket for svar.

 

Der arbejdes på at få tilladelse til læskure på ammoniakfølsomme arealer, dog ikke §3 arealer.

I 2017, 2018 og 2019 er der afsat tilskudsmidler til naturpleje.

 

Der kan ikke søges Natura midler i 2018. Der åbnes igen i 2019.

 

Der søges 130 millioner kroner til et naturplejeprojekt. Det er søgt af SEGES og en række lokale/regionale foreninger.

 

Der er fokus på de udfordringer, der er ved at drive naturpleje som en seriøs driftsgren.

 

Log Ind eller Registrer