Menu

A+ A A-


Nyhedsbrev Dansk Kødkvæg nr. 3

 

 

 Nr. 3 – 2018

 

Dyrskuer 2018

Oversigt over dyrskuerne i Danmark findes på Landbrugsinfo: https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/Dyrskueliste-danmark.aspx

Udstillingsregler

Se gældende regler

 

Bedre pris – tak

 

Per Laursen, formand Dansk Kødkvæg

 

Hvornår skal vi kødkvægsfolk til at have en bedre pris for vores kvalitetskød? Vi har lagt et pres, og der er kommet utallige opfordringer fra kødkvæg- avlere og organisationen Dansk Kødkvæg mod de danske slagterier om at få en fair pris for vores gode danske kvalitetskød. Svaret er: "I kan ikke levere mængden, og derfor foretrækkes malke- kvægskrydsninger fremfor kødkvæg". Forbru- gerne ser nok også gerne, at vores dyr går på græs og plejer naturen. Det er dog glædeligt, at kødkvæg er blevet en del af Landbrug & Fødeva- rer, Kvæg Strategi 2020.


Kødkvægsavlere kan selvfølgelig ikke betale reg- ninger og afdrage med vision 2020 og gode for- nemmelser. Der skal tjenes penge, og derfor glæ- der det mig, at vi i formanden for L&F, Kvæg Chri- stian Lund, har fået en formand, som vil bringe vores udfordringer videre og holde ministeren i ørerne. Det er især udfordringerne med udegå- ende dyr, der skal kæmpes med. Læskure med krav om arealer og størrelser og nogen steder må der ikke bygges. Arealer som forvaltes af den ene styrelse, mens den anden styrelse forbyder de lovpligtige skure.

 

Vi skal arbejde på at gøre det til en bedre forret- ning af have kødkvæg i Danmark, og det får vi kun ved at få en bedre afregning for vores kvalitets- kød.

 

 Aalestrup Avlsstation lukker

 

Her i foråret er det desværre slut med individaf- prøvning på Aalestrup Avlsstation. Der skal lyde en stor tak til driftsleder Jan Bojer og hans team.

 

 

De har altid gjort en kæmpe indsats for at få kal- vene passet bedst muligt. Det nye avlsforum er kommet godt fra start, og vi har også i fremtiden brug for et solidt avlsarbejde for at gøre de næste generationer bedre og mere indtægtsgivende.

Log Ind eller Registrer